Ordbogsopslag

patentskrift  [patent]

Det endelige juridiske dokument som definerer patenthaverens eneret og beskriver den patenterede opfindelse. Benævnes ofte blot patent. Et patent kan opdeles i 5 hovedafsnit: forsiden, beskrivelsen, kravene, litteraturhenvisninger, tegninger. Se også: patentansøgning, offentliggørelsesskrift og fremlæggelsesskrift.

Synonym:

patent

Klynger:

Genre

Information og samfund

Publikationstyper

Sidst ændret:  14.05.2014