Ordbogsopslag

paradigmeteori  [theory of paradigms]

En teori om at viden produceres i sociale kollektiver og er bestemt af disses forforståelse, tradition og begreber. Videnskabelige spørgsmål løses ikke blot ved empiriske observationer og rationelle argumenter, men er bestemt af et sæt implicitte og eksplicitte antagelser, der betegnes "paradigme".

Klynge:

BDI-teori

Sidst ændret:  05.01.2016