Ordbogsopslag

organiseret skepticisme  [organized skepticism]

Skepticisme der er sat i system og indbygget fx i videnskabens normsystem (jf. CUDOS). Det indebærer at alle påstande skal undersøges og begrundes empirisk og logisk, videnskaben skal være antiautoritær og forholde sig tvivlende og rumme mulighed for kritik2 og dissens. Begrebet blev introduceret af den amerikanske videnskabssociolog Robert K. Merton (1910-2003). (Modsat: organiseret fornægtelse).

Klynge:

Videnskab

Sidst ændret:  19.07.2016