Ordbogsopslag

ord  [word]

Den mindste frit forekommende betydningsbærende størrelse i et sprog der bl.a. danner basis for sætningskonstruktion. Jf. grammatik, leksikografi, leksikologi, lemma, morfem, morfologi, tegn2, term, udtryk2. Se også: kerneord, låneord, fremmedord og ordklasse.

 I elektronisk informationssøgning: en streng af alfanumeriske karakterer omgivet af blanktegn (denne definition kan ikke anvendes på alle sprog, og ikke på talesprog).

Klynger:

Ord, termer, begrebsrelationer

Sprog

Sidst ændret:  17.12.2016