Ordbogsopslag

opsøgende biblioteksarbejde  [extension work; outreach service]

Biblioteksbetjening af børn og voksne, som (af fysiske eller psykiske årsager) er forhindret i selv at besøge det lokale folkebibliotek. Tidligere en del af bibliotekernes sociale særopgaver, hvor hospitalsbiblioteksarbejde (jf. patientbibliotek) oprindelig udgjorde en væsentlig del. I dag er BK-lånerordningen (»Biblioteket Kommer«) en stor del af det opsøgende biblioteksarbejde i Danmark. Jf. målgruppe. Se også: Bogstart, børnehavebibliotek, Nota - Nationalbibliotek for mennesker med læsevanskeligheder og ikkebruger.

Synonym:

opsøgende biblioteksbetjening

Klynge:

Brugerservice, forskerservice, lånerservice

Sidst ændret:  01.07.2017