Ordbogsopslag

nærsynonym  [near-synonym]

Ord eller ordforbindelse, hvis betydning er så nært sammenfaldende med et andet ords betydning, at man fx ved litteratursøgning kan lade det andet ord betydningsmæssigt repræsentere det første, skønt ordene ikke er fuldt synonyme.

 Fx kan De skandinaviske lande være nærsynonym til De nordiske lande eller til Norden, og computere kan være nærsynonym til edb.

Synonym:

kvasisynonym  [quasi-synonym]

Klynge:

Ord, termer, begrebsrelationer

Sidst ændret:  31.08.2015