Ordbogsopslag

nyordsordbog  [dictionary of new words]

Ordbog over et udvalg af ikke tidligere brugte ord der har vundet indpas i et sprog (fx dansk eller engelsk) og som har en vis udbredelse i almensproget. Som regel medtages kun en mindre del af det nye ordforråd inden for fagsprog, slang, dialekt og ungdomssprog. Se også: lakuneordbog, neologisme, pendulord og sammensætning2.

Synonym:

ordbog over nye ord

Klynge:

Ordlister, ordbøger & termbanker

Sidst ændret:  25.05.2019