Ordbogsopslag

autoritetshierarki  [authority hierarchy; hierarchy of authority]

Et hierarki over hvilke informationskilder, der har størst kognitiv autoritet, fx autoritetsliste og impaktfaktoren. Se også professor, tidsskriftshierarki og stratifikation.

Synonymer:

videnhierarki  [knowledge hierarchy]

videnshierarki

Note til ovenstående term

angående stavemåde jf. videns-

niveauinddeling af publiceringskanaler

Klynger:

Bibliometri

Informationskompetence og læring

Sidst ændret:  31.03.2016