Ordbogsopslag

morfem  [morpheme]

Det mindste betydningsbærende element af ord, jf. morfologi.

Klynger:

Ord, termer, begrebsrelationer

Sprog

Sidst ændret:  13.02.2015