Ordbogsopslag

metafysik  [metaphysics]

En filosofisk disciplin, der beskæftiger sig med de mest almene træk ved virkeligheden. Består verden af enheder, fx atomer? Hvad betyder grundlæggende termer som "enhed", "identitet", relation", "tid", "rum", "årsag" osv? Oprindeligt identisk med videnskab, men efterhånden afsnøret som det ikke-empiriske studium af disse fænomener og dermed bragt i et muligt modsætningsforhold til empirisk videnskab. Tæt beslægtet med ontologi1, jf. Poppers tre verdner.

Klynger:

BDI-discipliner og tilgrænsende fag

Metafysik og ontologi

Sidst ændret:  24.07.2016