Ordbogsopslag

medium4  [medium]

Modalitetsspecifik informationsbærer der henvender sig til én af de menneskelige sanser, fx synssansen (visuelle medier), hørelsen (auditive medier), følesansen (taktile medier). Jf. multimodalitet. Se også: av-materiale.

Synonym:

medie4

Klynge:

Medier

Sidst ændret:  18.01.2017