Ordbogsopslag

medium1  [medium]

Bæremateriale for information og andre slags formidlede oplevelser, jf. bærer.

 Der kan sondres mellem grafiske medier som bogmediet, fotografiske medier som filmmediet, elektroakustiske medier som grammofonplader, og elektroniske medier som fx analoge videobånd og digitale cd-r´er og dvd´er.

Synonym:

medie1

Klynger:

Arkiv og arkivering

Informationsbegreber

Informationsbærende materialer

Medier

Musik

Sidst ændret:  07.08.2015