Ordbogsopslag

matrikelkort  [cadastral map]

Kort2 der registrerer ejendommes eller lodders form, størrelse og relative beliggenhed, samt offentlig og privat vej, vandløb, skov mv. Jf. matrikel1.

 Matrikelkort er typisk i målestoksforholdet mellem 1:800 og 1:4.000.

Klynger:

Informationsbærende materialer

Kartografi

Sidst ændret:  27.04.2016