Ordbogsopslag

læsesal  [reading room]

Bibliotekslokale beregnet for læsning og studier på stedet. En læsesal er som regel udstyret med en håndbogssamling og undertiden med avis- og tidsskrifthold. En læsesal kan også være et lokale til benyttelse af særlige materialer som fx kortblade, mikrofilm og cd-rom'er. Jf. læsesalsbibliotekar og læsesalsarbejde. Se også: katalogværelse og avislæsesal.

Se planche:  Læsestue (ca. 1930?)

Klynge:

Bibliotekets afdelinger og inventar

Sidst ændret:  25.12.2013