Ordbogsopslag

lærerbibliotekar  [teacher-librarian]

Person der har såvel undervisning som biblioteksarbejde som jobfunktion og kvalifikation. I visse lande, fx Australien, en person, der både har en læreruddannelse (som der er en universitetsuddannelse) og en bibliotekaruddannelse. Disse personer er tænkt som først lærere, dernæst bibliotekarer. I Danmark har vi ikke en tilsvarende kategori, men har i stedet for skolebibliotekarer, gymnasiebibliotekarer og uddannelsesbibliotekarer.

Klynger:

Informationskompetence og læring

Personkategorier

Sidst ændret:  18.07.2016