Ordbogsopslag

litteratursociologi  [sociology of literature]

Studiet af litteraturens sociale og samfundsmæssige oprindelse, udvikling, organisation og funktioner, jf. litteraturvidenskab. Litteratursociologi beskæftiger sig bl.a. med befolkningsgruppers læsemønstre og interesserer sig ikke blot for det finkulturelle, men også for den litteratur, der har har stor udbredelse. Jf. videnskabssociologi og populærkultur. Se også: læsning og læsningens historie.

Klynger:

BDI-discipliner og tilgrænsende fag

Læsning

Sidst ændret:  29.04.2018