Ordbogsopslag

liste  [list]

Fortegnelse over begreber, navne på personer, steder eller genstande, ordnet i en vis rækkefølge og sammenstillet med et bestemt (praktisk) formål for øje, jf. register1 og inventar. Se også: leporelloliste.

 Oprindelig betydning: papirstrimmel, hvorpå der findes en længere række af ord.
 Termen anvendes fx i emneordsliste, autoritetsliste2, inventarliste, tjekliste, rødliste.
 I elektroniske databaser kan felter (jf. felt1) (fx titler, forfattere eller tidsskrifter) fremvises i listeform.

Klynger:

Genre

Registre

Sidst ændret:  29.12.2018