Ordbogsopslag

library bypass  [library bypass]

Engelsk for: »biblioteksomgåelse« eller »-undgåelse« (dvs. uden om bibliotekerne). Det forhold at brugernes direkte adgang til digital information gør det unødvendigt for dem at henvende sig til biblioteker for at få opfyldt deres informationsbehov. Se også: det papirløse samfund, disintermediering, vi er alle blevet bibliotekarer og fremtidens bibliotek.

Klynger:

Brugerservice, forskerservice, lånerservice

Information og samfund

Sidst ændret:  04.11.2016