Alternativer

Flere begreber matcher termen "lexicon" (engelsk).

Vælg hvilket begreb der skal vises:

Begreb Definition
dictionary, lexicon, word-book 

Inventar over ord, normalt en selvstændig udgivelse, oftest i alfabetisk orden, med oplysninger om fx det enkelte ords stavemåde (jf. retskrivningsordbog), udtale (jf. udtaleordbog), betydning og etymologi. Studiet af ordbøger kaldes leksikografi.

mental lexicon, lexicon 

Den engelske term mental lexicon (eller blot "lexicon") refererer til en sprogbrugers viden om ord, vedkommendes vokabular og mentale repræsentation af information om ord, herunder fonologisk, syntaktisk, semantisk og pragmatisk viden.