Ordbogsopslag

kunstig intelligens  [artificial intelligence]

Forskning og metoder der tilsigter at udføre problemløsning og andre kognitive færdigheder med tekniske midler, især edb-udstyr og -programmer, fx algoritmer og big data. Se også: fjerde industrielle revolution, Turing-test og Turingmaskine.

Synonym:

AI  [AI]

Klynger:

BDI-discipliner og tilgrænsende fag

Databaser

Informationsteknologi

Sidst ændret:  07.03.2024