Ordbogsopslag

kritisk bibliometri  [critical bibliometrics]

Bibliometrisk forskning, der ikke tager statistiske fordelinger for givet, men forsøger at forklare de årsagssagssammenhænge, der producerer givne fordelinger. Fx er de mest citerede forfattere ikke nødvendigvis de mest betydende set ud fra et bestemt perspektiv, men kan fx være udtryk for populistiske strømninger eller for en metodologisk bias. Kritisk bibliometri er ikke det samme som generel skepticisme overfor bibliometri. Se også impaktfaktor, kritisk medie- og informationsvidenskab og kritisk statistik.

Klynge:

Bibliometri

Sidst ændret:  06.03.2016