Ordbogsopslag

korrelation  [correlation]

Et statistisk mål for en sammenhæng mellem målingerne i et sæt af to variable. Fx sammenhængen mellem alder og biblioteksbenyttelse. Samvariation kan være positiv eller negativ (fx stigende eller faldende biblioteksbenyttelse med stigende alder). Korrelationskvotienter angives som en decimal i intervallet fra -1 til +1.

Synonymer:

korrelationskvotient  [correlation coefficient]

samvariation

Klynger:

Forskningsmetoder

Målemetoder og statistik

Sidst ændret:  11.09.2012