Ordbogsopslag

kontekst  [context (of a term)]

Den tekstmæssige sammenhæng, eller den emnesfære, hvori ord eller udtryk2 forekommer. Jf. diskurs, semantisk felt. Se også kontekstspecifik hjælp.

Klynge:

Indkredsning og fastlæggelse af emne

Sidst ændret:  18.12.2012