Ordbogsopslag

koekstension  [coextensiveness]

Den egenskab ved emneord1 eller klassemærker, at de har samme specificitet som det dokument de repræsenterer. Jf. specificitet.

Klynger:

Indeksering

Indkredsning og fastlæggelse af emne

Klassificering, klassifikation/systematisk ordning

Sidst ændret:  29.10.2013