Ordbogsopslag

institutbibliotek  [departmental library]

Bibliotek1 der er en del af et institut, eller af en tilsvarende faglig og administrativ enhed, ved et universitet eller en anden højere læreanstalt. Institutbiblioteker varierer stærkt i henseende til størrelse, personale og servicemuligheder.

Klynge:

Biblioteks- og informationscentertyper

Sidst ændret:  19.12.2014