Ordbogsopslag

informationsbeskyttelse  [information privacy]

Lovgivning, regler og principper for sikring af at konkret information ikke kommer uvedkommende i hænde. Omfatter bl.a. beskyttelse af personoplysninger. Jf. brevhemmelighed. Se også: dataetik, afindeksering, big data og cookie.

Synonymer:

databeskyttelse  [data privacy]

privatlivsbeskyttelse

Klynge:

Information og samfund

Sidst ændret:  08.01.2019