Ordbogsopslag

informationsbehov  [information need]

Behov for information, dokumenter eller for de ydelser (tjenesteydelser) som biblioteker og informationstjenester kan tilbyde. Informationsbehov kan fx være uddannelsesrelaterede, forskningsrelaterede, erhvervsrelaterede, relaterede til rekreative eller kulturelle aktiviteter eller til personlig udvikling. Se også forskningsbehov.

 Informationsbehov kan være mere eller mindre veldefinerede, jf. mudret informationsbehov, etiket-effekt, søgeintention og forskningsbehov. Se også: fortæl dem, hvad de ønsker.

Klynger:

Brugere

Informationsbegreber

Informationskompetence og læring

Sidst ændret:  13.06.2016