Ordbogsopslag

indmeldelse  [enrollment]

I et bibliotek: Registrering i et biblioteks lånerregister mod fornøden identifikation (som regel cpr-nummer) og udlevering af reglement. I nogle tilfælde kræves forældres/værges underskrift på en indmeldelsesblanket og/eller kaution. Jf. lånerkort. Se også: WAYF.

Klynge:

Brugere

Sidst ændret:  29.05.2012