Ordbogsopslag

søgeindgang  [access point]

Navn, term eller kode1 hvorunder en bibliografisk post kan findes. I trykte kataloger var betegnelsen knyttet til begrebet hovedordningselement, men i elektroniske systemer kan alle elementer i en post være indgang. Underkategori: emneindgang.

Synonym:

indgang

Klynger:

Bibliografibegreber

Metadata og katalogisering

Registre

Sidst ændret:  18.12.2013