Ordbogsopslag

hvidbog  [white paper (brit.)]

Primært en offentlig publikation der på objektiv måde giver fuldstændig dokumentation2 af en sag, såsom en regerings fremlæggelse over for landets parlament af samtlige dokumenter i et vist (udenrigs)politisk spørgsmål. Også om tilsvarende publikationer fra Europa-Kommissionen.
Sekundært er betegnelsen hvidbog taget i brug af interessegrupper, om en publikation der fremlægger dokumenter og fremfører synspunkter til støtte for et bestemt formål, fx et lejerpolitisk initiativ, eller styrkelse af bogens stilling i Danmark. Jf. titelord. Se også: farvebog.

Synonymer:

blå bog2  [blue book (brit.)]

blåbog

Klynger:

Genre

Information og samfund

Publikationstyper

Sidst ændret:  14.08.2016