Ordbogsopslag

hologram  [hologram]

Tredimensionalt synsbillede frembragt ved belysning eller gennemlysning af et laserstråleproduceret interferensmønster på et fotografisk materiale. Holografisk teknologi benyttes bl.a. til produktion af hvd'er.

Klynger:

Billeder

Informationsbærende materialer

Informationsteknologi

Sidst ændret:  14.05.2014