Ordbogsopslag

historisme  [historicism]

En erkendelsesteoretisk position der betoner at al viden og tænkning (kognition) er historisk indlejret og betinget. Som sådan danner historisme kontrast til individualistiske positioner som empirisme og rationalisme, der negligerer sprogets og traditioners rolle. Se også historisk tilgang til BDI.

Synonym:

historicisme  [historicism]

Klynger:

BDI-teori

Videnskab

Sidst ændret:  19.03.2016