Ordbogsopslag

genmæle  [reply; retort]

At fremkomme med sin egen, modstridende mening i forhold til et fremsat synspunkt. Se også dissens, modargument og svar.

Klynge:

Information og samfund

Sidst ændret:  15.07.2016