Ordbogsopslag

forsøg1  [attempt]

Betegnelse i en titel1 for et litterært arbejde for dermed at betegne det som ikke helt fyldestgørende eller færdigbearbejdet, måske som det første af sin art. Se også: udkast, trykt som manuskript, foreløbig udgave og forarbejde.

Klynge:

Bibliografibegreber

Sidst ændret:  24.09.2016