Ordbogsopslag

forskningssyntese  [research synthesis]

Et dokument, eller en del af et dokument, der opsummerer eksisterer forskning inden for et område. Også betegnelsen for et forskningsområde, der beskæftiger sig med metodologien bag sådanne synteser. Der findes et stort antal forskellige typer af forskningssynteser, der kan være mere eller mindre systematiske og dybtgående og bygge på forskellige videnskabsteoretiske normer. Se også: syntetisere, systematisk review, metaanalyse, oversigtsartikel og encyklopædi.

Synonymer:

videnssyntese  [knowledge synthesis]

vidensyntese

Klynge:

Publikationstyper

Sidst ændret:  04.05.2017