Ordbogsopslag

forskningsresultat  [finding]

Svaret eller konklusionen på de forskningsspørgsmål (eller den problemformulering), som et givent forskningsprojekt eller en given publikation har stillet. I nogle standarder (fx IMRAD) er resultatafsnittet en fast og obligatorisk del af en forskningsartikel. I kvalitativ forskning er resulteterne sværere at isolere fra de øvrige elementer i fremstillingen, og i nogle forskningsområder eksisterer begrebet slet ikke.

Synonymer:

undersøgelsesresultat  [research result]

resultat  [result]

Klynger:

Forskningsmetoder

Videnskab

Sidst ændret:  31.12.2013