Ordbogsopslag

forordning  [regulation]

(1) Retsakt som er gældende i EU's medlemslande uden først at skulle indarbejdes i medlemslandets lovgivning gennem udstedelse af en lov1 i hvert enkelt medlemsland (Modsat: direktiv). (2). Før Grundloven af 1849 var forordning én blandt flere betegnelser for de love som den enevældige konge udstedte, jf. fx bogtrykkerprivilegium. Se også: kongelig anordning.

Klynger:

Genre

Information og samfund

Publikationstyper

Sidst ændret:  15.07.2016