Ordbogsopslag

formuleringsevne  [articulateness; ability to express oneself]

Den færdighed at kunne give en idé eller tanke en bestemt sproglig form, det vil i praksis sige at kunne udtrykke noget skriftligt eller mundtligt. Jf. formulering og informationsbehov.

Synonym:

udtryksevne  [fluency; command of language]

Klynger:

Indkredsning og fastlæggelse af emne

Informationskompetence og læring

Sidst ændret:  15.07.2016