Ordbogsopslag

forlagshierarki  [publisher ranking]

Rangordning af forlag, fx Autoritetslisten for forlag, der fra 2013 udgives af Uddannelses- og Forskningsministeriet. Jf. niveauinddeling af publiceringskanaler.

 2015-listen kan ses her

Synonym:

forlagsrangordning

Klynger:

Bibliometri

Forlag og boghandel

Videnskabelig kommunikation

Sidst ændret:  15.05.2016