Ordbogsopslag

folkebogsamling  [public library]

Historisk begreb: Forgænger for folkebibliotek i Danmark, oprettet på privat initiativ, fx fra sognets præst eller lærer. Især støttet siden 1785 af Landhusholdningsselskabet og i perioden 1835-48 af Selskabet til Trykkefrihedens rette Brug. Se også: lejebibliotek, læsekreds og privatbibliotek.

Synonymer:

almuebogsamling

almuebibliotek

Klynge:

Biblioteks- og informationscentertyper

Sidst ændret:  28.04.2018