Ordbogsopslag

filosofikum  [examen philosophicum]

Et obligatorisk, étårigt kursus i filosofi for alle studerende, der blev introduceret på Københavns Universitet i Danmark (inkl. Norge) i 1675. Det blev afskaffet i Danmark i 1971 og erstattet af fagspecifikke kurser i videnskabsteori og videnskabelig metode, men det eksisterer stadig i Norge i reduceret omfang. Se også: Studium Generale.

Synonym:

examen artium

Klynge:

Informationskompetence og læring

Sidst ændret:  06.07.2018