Ordbogsopslag

feministisk BDI  [feminist LIS]

Et feministisk syn indebærer, at forskerens og bibliotekarens køn gør en forskel, at vidensproduktionen og formidlingen til dels er bestemt af køn, sociale roller og kontekster. Det er således beslægtet med fx socialkonstruktivisme. Specifikt for BDI indebærer synspunktet, at fx klassifikationssystemer og vidensorganisation ikke afspejler universelle interesser og synspunkter, men dominerende magtforhold, hvorfor kvinders interesser antages almindeligvis at være undertrykt i vidensorganiserende systemer.

Klynge:

BDI-teori

Sidst ændret:  06.01.2016