Ordbogsopslag

fagbibliografisk vejledning  [guide to information sources; guide to reference materials]

En publikation der opregner og beskriver informationsressourcer i et eller flere emneområder og vejleder brugere med at bruge de rigtige hjælpemidler til en given opgave. En slags lærebog i informationssøgning. Jf. vejledning3. Se også: portal, LibGuide og metabibliografi .

Synonymer:

bibliografisk vejledning  [pathfinder; literature guide]

guide til informationskilder

Klynger:

Bibliografiens former

Publikationstyper

Sidst ændret:  01.05.2018