Ordbogsopslag

evidensbaseret praksis  [evidence based practice]

En tværfaglig strømning, der især er udbredt inden for medicin, der betoner at praktikeres beslutninger skal være baseret på videnskabelig evidens. Det er derfor en praksis, der lægger vægt på bl.a. systematisk litteratursøgning og publicering af et systematisk review. I sin brede betydning betyder det blot at praksis skal være forskningsbaseret. I en snævrere fortolkning er der tale om en bestemt videnskabsteoretisk position (empirisme). Evidensbaseret praksis impliceret et klart bud på begrebet forskningsbehov.

Strømningen har også bredt sig til BDI (jf. EBLIP).

Klynger:

BDI-teori

Brugere

Sidst ændret:  28.03.2016