Ordbogsopslag

domæne1  [domain]

Videnområde eller fagligt felt2. Man taler om bl.a. en teoris domæne som de fænomener, der omfattes af teorien. Et domæne i denne betydning er derfor relativt: De fænomener, som samles af én teori, samles ikke nødvendigvis af andre teorier. Inden for datalogi og psykologi er interessen i voksende omfang gået fra universelle teorier til domænespecifikke teorier, fx således at et barns tænkning ikke udvikles generelt, men at nogle domæner fx færdighed i madlavning udvikles selvstændigt fra andre færdigheder. Inden for biblioteks- og informationsvidenskab er domænebegrebet ligeledes et udtryk for at principper ikke er universelle, men indholds- og kontekstbestemte.

Klynger:

Indkredsning og fastlæggelse af emne

Informationsbegreber

Sidst ændret:  18.03.2016