Ordbogsopslag

dokumentationscenter  [documentation centre; office of documentation]

En organisatorisk enhed - selvstændig eller del af en anden organisation, fx et bibliotek. Et dokumentationscenter har som hoved­op­gave at indsamle og/eller videregive doku­men­te­rede oplysninger. Da grænsen imel­lem at levere dokumentation og information som regel er flydende eller uklar, taler man ofte om "informations- og dokumentationscentre" under ét, jf. informationscenter.

Synonym:

dokumentationscentral

Klynge:

Biblioteks- og informationscentertyper

Sidst ændret:  12.05.2014