Ordbogsopslag

dokumentanalyse  [document analysis]

Analyse af dokumenter med henblik på at fortolke og behandle dokumenter til forskellige formål. Begrebet har været anvendt som synonym for emneanalyse, men denne anvendelse er sjælden og begrebet kan også forstås i andre betydninger, fx analyse af skriftlige efterladenskabers tilblivelse, indhold og anvendelse i fortid og nutid.

Klynge:

Indeksering

Sidst ændret:  26.07.2015