Ordbogsopslag

dokument-term-matrix  [document-term matrix; term-document matrix]

DOKUMENT-TERM MATRIKS

Matrix der beskriver hyppighederne af termer (eller rettere typer), der optræder i en samling dokumenter. Hver kolonne kan repræsentere et dokument (D1, D2, ... Dj, ...) og hver række3 en term (T1, T2, ... Tj, ...) eller omvendt. Jf. vektorrumsmodel.

Klynger:

Forskningsmetoder

Sprog

Sidst ændret:  08.09.2018