Ordbogsopslag

diskursanalyse  [discourse analysis; discourse studies]

Diskursanalyse er en generel term, der dækker over mange forskellige måder at analysere skrift, tale og tegnsprog. I sprogvidenskaben omfatter termen de former for analyse, der går ud over en enkelt sætning. Se også kritisk diskursanalyse. I BDI har diskursanalyse været anvendt på forskellige måder, bl.a. undersøgelser af diskurser indenfor faget selv, som en tilgang beslægtet med domæneanalyse og i relation til bibliometri. Diskursanalyse er teoretisk beslægtet med socialkonstruktivisme.

Klynger:

BDI-teori

Forskningsmetoder

Sidst ændret:  06.09.2016