Ordbogsopslag

digitalt bibliotek  [digital library]

Samling3 af dokumenter som findes på digitale medier (som modsætning til fx trykte medier og mikrofilm) og er tilgængelige via computere og elektroniske net. Jf. portal, netbibliotek og digitaliseringsprojekt. Se også: det bogløse bibliotek.

 Et bibliotek der indeholder både digitale og ikke-digitale medier betegnes et hybridbibliotek.

Synonymer:

elektronisk bibliotek  [electronic library]

bibliotek uden mure  [library without walls]

virtuelt bibliotek  [virtual library]

Klynger:

Biblioteks- og informationscentertyper

Informationsteknologi

Internet

Sidst ændret:  21.03.2018